ἀφίκευ

ἀφίκευ
ἀφικνέομαι
arrive at
aor imperat mid 2nd sg (epic doric ionic)
ἀφί̱κευ , ἀφικνέομαι
arrive at
aor ind mid 2nd sg (epic doric ionic)
ἀφικνέομαι
arrive at
aor ind mid 2nd sg (epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”